ข้อมูลทั่วไป


ดินปลูกปลาบิน

ใช้วัสดุปรุงดินปลอดภัยต่อพืช,คน,สัตว์,สิ่งแวดล้อม


ดินปลาบินประกอบด้วย
หน้าดิน มีความจำเป็นต่อพืชทำให้พืชเติบโตยึดเกาะและกักเก็บน้ำ จุลินทรีย์ชีวภาพ ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุทำให้เป็นอาหารของพืช พืชสามารถไปใช้ได้เลย ปรับดินให้ร่วนซุย ปรับสภาพกรด-ด่างในดินและน้ำให้เป็นกลาง ช่วยแก้ปัญหาแมลงและโรคต่างๆ ปุ๋ยอินทรีย์ปลาบินคุณภาพสูงที่ใช้ในพืชได้ทุกชนิดมีธาตุอาหาร N, P, K ครบจบภายในถุงเดียว

โทรเลยจ้า..095-749-270-8.
#ดินปลูกปลาบินทำด้วยใจใส่ใจคุณภาพ
#เราอยากเป็นหนึ่งในใจคุณ #ดินปลูกแคคตัส #ดินปลูกปลาบิน #ดินผสมปุ๋ยอินทรีย์