ข้อมูลทั่วไป

SUGAR KEY (ซูการ์คีย์) เป็นน้ำหมักสำหรับพืชชนิดน้ำสูตรความเข้มข้นสูง ที่มีอนุภาคขนาดเล็กสามารถดูดซึม SUGAR KEY (ซูการ์คีย์) ยังเป็นส่วนประกอบของอินทรีย์วัตถุที่มีคุณสมบัติเป็นสารคีเลท (Chelating Agent) ซึ่งช่วยให้ธาตุอาหารต่างๆ โดยเฉพาะธาตุอาหารเสริม (Micronutrients) อยู่ในรูปที่ต้นพืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที

คุณสมบัติ

ช่วยกระตุ้นให้พืชแตกยอดและใบใหม่แตกกอมาก ใบใหญ่ และมีสีเขียวเข้ม

ช่วยเพิ่มขนาดและน้ำหนักของผลผลิต จะช่วยกระตุ้นให้พืชเคลื่อนย้ายแป้งและน้ำตาลได้ดีขึ้น

ช่วยเพิ่มความหวาน(CCS) ความสด กรอบ ให้ผลผลิต

ลดปัญหาการหลุดร่วงของผลและเมล็ดข้าว

ป้องกันปัญหาอาการผลแตกในผลไม้ทุกชนิด เช่น ส้ม ชมพู่ ลำไย ลองกอง ฯลฯ

รักษาคุณภาพและลดการเสียน้ำหนักของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวให้นานยิ่งขึ้น

คำแนะนำ

  • ควรฉีดพ่น ในช่วงเช้า - เย็น แดดไม่จัด ซึ่งเป็นช่วงที่ปากใบพืชเปิดรับอาหาร ซึ่งช่วยให้ใบพืชดูดซึม ได้มากขึ้น
  • สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นของบริษัทได้ทุกชนิด
  • สามารถวัดปริมาตรจากฝากระป๋อง
  • ควรเก็บไว้ในที่ร่มแห้งและเย็น พ้นมือเด็ก

อัตราการใช้งาน

ชนิดพืช อัตราต่อน้ำ 20 ลิตร ระยะฉีดพ่น

ไม้ผล : ส้ม มะนาว ส้มโอ ชมพู่ ฝรั่ง องุ่น เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ พุทรา มะม่วง ลองกองฯลฯ

30 - 50 ซีซี

ฉีดพ่นช่วงเร่งการเจริญเติบโต ฟื้นต้นโทรม

พืชผัก: คะน้า แตงต่างๆ พริก มะเขือ ถั่วต่างๆ กวางตุ้ง กะหล่ำปลี ฯลฯ

30 - 50 ซีซี

ฉีดพ่นระยะเจริญเติบโต หรือเมื่อติดผลติดฝัก

ไม้ดอกไม้ประดับ: กล้วยไม้ ดาวเรือง กุหลาบ เบญจมาศ ฯลฯ

50 - 100 ซีซี

ฉีดพ่นช่วงเร่งการเจริญเติบโต หรือทุกๆ 10 – 14 วัน

อ้อย

70 - 100 ซีซี

ฉีดพ่นช่วงอ้อยอายุ 15 – 25 วัน และ 30 – 40 วัน