นำแม่ปุ๋ยแต่ละชนิดใส่ลงในเครื่องคัดขนาด

แม่ปุ๋ยที่ผ่านการคัดเม็ดแล้วจะถูกลำเลียงลงในถังพัก เพื่อรอการชั่งน้ำหนักแม่ปุ๋ยตามสูตรปุ๋ยเคมีที่ผลิต

เครื่องควบคุมการชั่งน้ำหนักวัตถุดิบด้วยคอมพิวเตอร์หัวจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ จะปล่อยแม่ปุ๋ยแต่ละชนิดตามน้ำหนักที่เครื่องควบกำหนดมาให้เครื่องผสม ขนาด 100 กก.บรรจุใส่กระสอบ 50 กก.