ข้อมูลทั่วไป

คุณสมบัติ

ธาตุไนโตรเจน

21%

ธาตุฟอสฟอรัส

7%

ธาตุโพรแทสเซียม

15%