ข้อมูลทั่วไป

เราเลือกใช้แต่แม่ปุ๋ยคุณภาพสูง จากแหล่งผลิตชั้นนำของโลกเท่านั้น

คุณสมบัติ

ธาตุไนโตรเจน

20%

ธาตุฟอสฟอรัส

5%

ธาตุโพรแทสเซียม

28%ใช้ฟิลเลอร์ที่ผลิตพิเศษขึ้นมาจากฟิลเตอร์เค้ก เพื่อช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุ แคลเซียม แมกนีเซียม กำมะถัน ซิลิกอนและธาตุเสริมอีกหลายชนิด

อัตราการใช้งาน

ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่เพาะปลูก และความต้องการธาตุอาหารของพืชในแต่ละช่วงเวลา