ซ้อมดับเพลิงประจำปี 2562 บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด

ซ้อมดับเพลิงประจำปี 2562 บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด

ด้วยมาตรฐานในการปฎิบัติงานที่เราให้ความสำคัญแก่พนักงานอย่างต่อเนื่องทุกปี ในการปฎิบัติงานด้วยความปลอดภัย เราจึงเพิ่มความรู้เพื่อเตรียมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย

ซ้อมดับเพลิงประจำปี 2562 บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด