ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนใจรับปุ๋ยตัวอย่างและแวะมาทักทายที่บูธของเรามากๆนะครับ "งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 22 ก.พ. - 3 มี.ค.2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ "