บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด ต้อนรับตัวแทนบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด หลังจากเปิดออร์เด้อร์ ปุ๋ยอินทรีย์ตราปลาบินชนิดผง จำนวน1,500 ตัน ประจำปี 2562