นี้ นายสรรเสริญ เจริญศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะได้เข้าเยี่ยมชม กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ภายในโรงงานปุ๋ย บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด

เมื่อเร็วๆนี้ นายสรรเสริญ เจริญศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะได้เข้าเยี่ยมชม กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ภายในโรงงานปุ๋ย บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด โดยมีขั้นตอนการใส่เชื้อจุลินทรีย์ การหมัก การผสม การอบ และการปั้นเม็ด ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในด้านการศึกษาวิจัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกร และผู้สนใจโดยทั่วไป