นายสรรเสริญ เจริญศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะได้เข้าเยี่ยมชม กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตรากุญแจ ที่ได้วัตถุดิบจากฟิลเตอร์เค้ก ของบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสรรเสริญ เจริญศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะได้เข้าเยี่ยมชม กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตรากุญแจ ที่ได้วัตถุดิบจากฟิลเตอร์เค้ก ของบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือ การศึกษาวิจัย การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรต่อไป