ร่วมงานวันเกษตรเทคโนโลยี จ.สุรินทร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

วันที่ 24 กพ.- 5 มีค. 2560 ร่วมงานวันเกษตรเทคโนโลยี จ.สุรินทร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก