ร่วมงานประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์


งานใหญ่ของชาวไร่อ้อย จังหวัดบุรีรัมย์ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตภัณฑ์ของเราชาวไร่อ้อยให้ความสนใจ ซึ่งต่างล้วนนำไปใช้แล้วได้ผลดีรางวัลใหญ่ที่เรามอบให้ชาวไร่อ้อยขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาให้กำลังใจครับ