สาธิตการปลูกอ้อยพร้อมใส่ปุ๋ยด้วยเครื่องจักร

สาธิต3

ใส่ท่อนพันธุ์ พร้อมปุ๋ยลง


สาธิต3

เดินเครื่องไปตามพื้นที่ปลูก ท่อนพันธุ์พร้อมปุ๋ยจะถูกใส่พร้อมฝังกลบ


สาธิต3

สาธิตการโรยปุ๋ยผง


สาธิต3

สาธิตการโรยโดโลไมค์


สาธิต3

ชาวไร่อ้อยที่สนใจ