โครงการสัมมนานอกสถานที่ สานสัมพันธ์ รักใคร่ พัฒนา ชุมชนน้ำตาลบุรีรัมย์ยั่งยืน บุรีรัมย์-เขาค้อ-เชียงคาน วันที่ 14-17 ตุลาคม 2558
วันที่ 14/10/58 อ่านเพิ่มเติม
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายเฉลิมพล พลวัน ให้เกียรติมาเป็นประธานและเดินชมงาน
วันที่ 21/08/58 อ่านเพิ่มเติม
แห่เทียนเข้าพรรษา
วันที่ 13/08/58 อ่านเพิ่มเติม

ร่วมนิทรรศการให้ความรู้เกษตรกรชาวราชบุรี
วันที่ 04/09/57 อ่านเพิ่มเติม
พัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย
วันที่ 30/07/57 อ่านเพิ่มเติม
จัดนิทรรศการให้ความรู้เกษตรกรชาวไร่อ้อย
วันที่ 06/03/57 อ่านเพิ่มเติม