บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด ได้เข้าพบ บริษัทศรีตรัง รับเบอร์แอนด์แพลนเทชั่น จำกัด สาขาเชียงใหม่ เพื่อพูดคุยการประสานงานขายในปี 2562

บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด ได้เข้าพบ บริษัทศรีตรัง รับเบอร์แอนด์แพลนเทชั่น จำกัด สาขาเชียงใหม่ เพื่อพูดคุยการประสานงานขายในปี 2562 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทั้งสองบริษัท บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปอย่างเรียบร้อย