ตัวแทนบริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด ร่วมกิจกรรมมอบความรู้จากศูนย์วิจัยการพัฒนาเกษตรกรบุรีรัมย์

ตัวแทนบริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด ร่วมกิจกรรมมอบความรู้จากศูนย์วิจัยการพัฒนาเกษตรกรบุรีรัมย์ ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มธุรกิจไร่อ้อยต้นแบบบ้านโศกนาก วันนี้ปุ๋ยปลาบินมาร่วมกิจกรรมพร้อมนำปุ๋ยตัวอย่างมาให้เกษตกรนำไปทดลองใช้ด้วยครับ