ทีมงานนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน (เครือมติชน)เข้าทำสกู๊ปข่าวเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี

ทีมงานนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน (เครือมติชน)เข้าทำสกู๊ปข่าวเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี