เกษตรกร คุณลูกชิ้น สุขเจริญ ได้รับปุ๋ยตัวอย่างจาก บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด

จากที่ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร คุณลูกชิ้น  สุขเจริญ 120/13 ต.ประไพรรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  ได้รับปุ๋ยตัวอย่างจาก บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด ไปนั้น ทีมงานของบริษัท ลงติดตามการใช้ปุ๋ยตัวอย่าง ของเกษตรกรได้นำปุ๋ยอินทรีย์ ตรากุญแจ ไปใส่ต้นมะนาว ทำให้ต้นมะนาว มีการแตกยอดเพิ่มมากขึ้น สร้างความพึงพอใจเป็นอย่างมาก