รับจ้างผลิตปุ๋ย สนใจติดต่อ 095-7492708 ,097-3381367 รับจ้างผลิตปุ๋ย สนใจติดต่อ 095-7492708 ,097-3381367

ปุ๋ยตรากุญแจ

มุ่งมั่นผลิตปุ๋ยคุณภาพดี เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

นำวัตถุดิบใส่เครื่องบดวัตถุดิบ

นำวัตถุดิบที่ได้เข้าเครื่องผสมวัตถุดิบ

นำปุ๋ยที่ได้เข้าเครื่องอัดเม็ดหรือปั้นเม็ด