01

เป็นบริษัทชั้นนำของภูมิภาคในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูง

02

ขยายฐานการตลาดการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกรให้มากที่สุด

03

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

04

จำหน่ายปุ๋ยให้แก่เกษตรกรในราคายุติธรรมเพื่อสร้างความประทับใจ ความพึงพอใจ ความไว้วางใจต่อผลิตภัณฑ์ พนักงานและบริษัท

05

พัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์