โรงงานน้ำตาล

กากอ้อยจากโรงงานน้ำตาล

แปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า

ฟิลเตอร์เค้ก จากโรงงานน้ำตาล

แปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ชนิดปั้นเม็ด และชนิดผง